Zdrobnienia imienia aleksandra wikipedia

2019-10-19 10:32

Pochodzenie imienia Aleksandra Aleksandra to imi pochodzenia greckiego, wywodzce si od swojego mskiego odpowiednika imienia Aleksander. Popularno zyskao dziki pisarzowi Henrykowi Sienkiewiczowi, ktry nazwa imieniem Aleksandra bohaterk swojej powieci Potop. W ostatnich latach imi to zyskao spor popularno, jest czsto nadawane nowo narodzonym dziewczynkom.Zdrobnienia imienia Aleksandra. Pieszczotliwe okrelenia eskiego imienia Aleksandra, Imi dla dziewczynek Aleksandra: zdrobnienia zdrobnienia imienia aleksandra wikipedia

Pochodzenie imienia Aleksandra, cechy charakteru (charakterystyka), zdrobnienia i daty imienin. Mobilna baza imion (imiennik) uywanych w Polsce wraz z pochodzeniem (etymologi) i opisami cech charakteru osb noszcych dane imi. Podaje solenizantw na dzie biecy, nastpny i poprzedni oraz kolejnych 9 dni. Zawiera zaawansowane wyszukiwarki imion i cech charakteru.

Aleksandra to nie imi Znaczenie imienia Aleksandra to nie imi. Zbir najmieszniejszych memw zwizanych z imieniem Aleksandra Znaczenie imienia Aleksandra. Tags: Aleksandra, Aleksandra imieniny, Aleksandra zdrobnienia, Imi Aleksandra, Znaczenie imienia Aleksandra. 23 komentarze. Agnieszka. 30 czerwca 2013. Moja koleanka ma na imie Aleksandra a do marzycieli raczej nie naley. Odpowiedz. Joanna.zdrobnienia imienia aleksandra wikipedia Aleksandra (gr. ) eski odpowiednik greckiego imienia Aleksander (aleksandros obroca ludzi). Imi Aleksandra w Polsce weszo w uycie ok. Imi Aleksandra

Zdrobnienia imienia aleksandra wikipedia free

Aleksandra. Pochodzenie i znaczenie imienia eski odpowiednik greckiego imienia Aleksander, oznacza obroczyni ludzi. Imi Aleksandra w Polsce pojawio si ok. XIV wieku, a ogromn popularno, trwajca do dzi, zyskao dziki Olece Billewiczwnie, bohaterce zdrobnienia imienia aleksandra wikipedia HISTORIA IMIENIA ALEKSANDRA. To imi eskie pochodzi od greckiego mskiego imienia Aleksander. Imi Aleksandra oznacza obroca ludzi. W Polsce imi Aleksandra uywane jest od Zdrobnienia w jzyku polskim. Polszczyzna jest jzykiem bardzo bogatym pod wzgldem iloci form zdrobniaych i moliwoci ich tworzenia. W jzyku polskim wystpuj 2 grupy form deminutywnych: deminutiva sensu stricto (czyli zdrobnienia waciwe),

Rating: 4.76 / Views: 607