Regering betekenis wikipedia

2019-09-20 00:39

Betekenis regering Er is al veel gezocht naar de betekenis van regering en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen datEen regering is een orgaan van de staatkundige organisatie, belast met de uitvoerende macht voor een bepaald grondgebied. Met andere woorden: de regering heeft de bevoegdheid om de wetgeving tot uitvoering te brengen binnen de grenzen van het grondgebied waarover ze die bevoegdheid heeft. regering betekenis wikipedia

Betekenis Federale regering. Wat betekent Federale regering? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Federale regering. Je kunt ook zelf een definitie van Federale regering toevoegen. 1. 1 0. Federale regering De centrale regering in een staat met een federale opbouw.

De regering in Nederland is belast met het bestuur ofwel de uitvoerende macht. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers, zo bepaalt art. 42 lid 1 Grondwet. Een vergadering van de voltallige regering (onder leiding van de Koning), ook wel kabinetsraad genoemd, vindt zelden plaats. 'n Regering is 'n staatkundige orgaan wat belas is met die uitvoerende gesag vir 'n spesifieke grondgebied. Met ander woorde, die regering het die bevoegdheid om wetgewing tot uitvoering te bring binne die grense van die grondgebied waaroor hy die bevoegdheid het.regering betekenis wikipedia Kum ba yah ( Come by Here ) is a spiritual song first recorded in the 1920s. It became a standard campfire song in scouting and summer camps and enjoyed broader popularity during the folk revival of the 1950s and 1960s. . The song was originally a simple appeal to God to come and help those in need.

Regering betekenis wikipedia free

Dit is grondwetlike monargie waar koningin Elizabeth II die staatshoof is met 'n onafhanklike regering. Die koningin benoem simbolies 'n GoewerneurGeneraal wat as staatshoof dien. Die eerste minister is die hoof van die uitvoerende gesag en van die wetgewende gesag. regering betekenis wikipedia In Nederland verstaat men onder de regering de ministers en de koning. Soms wordt dit woord verward met het kabinet. Maar het kabinet zijn de ministers en de staatssecretarissen samen. Op een regering als zodanig kun je in ons land niet stemmen. regering ( regering ) een groep van personen die een land bestuurt, specifiek het staatshoofd en alle ministers De regering van Belgi heeft het zwaar te verduren gekregen met de Betekenis regering. Op deze pagina vind je 5 verschillende betekenissen of definities van het woord 'regering, geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen.

Rating: 4.71 / Views: 918