Drustvo naroda wikipedia

2019-09-20 02:26

Povelja je promovisala osnovne ciljeve Ujedinjenih naroda: odranje meunarodnog mira i sigurnosti, razvijanje prijateljskih odnosa na temelju potovanja ravnopravnosti i samoodreenja naroda te saradnju u rjeavanju ekonomskih, socijalnih, kulturnih i humanitarnih tekoa.Drutvo narodov (oziroma Liga narodov) je bila mednarodna organizacija, ustanovljena leta 10. januarja 1920 s sedeem v enevi z namenom, da bi zagotovili mednarodni mir, kar je bil neposreden odgovor na prvo svetovno vojno. drustvo naroda wikipedia

Drutvo naroda (Liga naroda, eng. League of Nations, fr. Socit des Nations) je prva opta meunarodna organizacija drava sa ciljem da ouva mir miroljubivim rjeavanjem meunarodnih sporova i organizovanjem meunarodne saradnje u interesu blagostanja ovjeanstva.

Liga naroda ili Drutvo naroda bila je meunarodna organizacija drava osnovana na prijelog Wilsona nakon Prvog svjetskog rata. Njezin temeljni cilj bio je plemenit i teko dostian: mir u svijetu. Liga Naroda zalagala se za razoruanje, meunarodni sustav sigurnosti i rjeavanje meudravnih problema putem pregovora. Pogledajte pravila koritenja stranice za razgovor; Potpisujte svoje komentare sa etiri tilda (). Novi komentar stavljajte na dno stranice. Stranice za razgovordrustvo naroda wikipedia Ujedinjene nacije su osnovane kao naslednica Drutva naroda i Tree internacionale, za koje su mnogi smatrali da su neefikasne u ulogama meunarodnih upravnih tela: obe su formirane kao odgovor na Prvi svetski rat, na pretpostavakama da bi takvi ratovi mogli biti spreeni od strane takve jedne organizacije, ali ipak nisu uspele da spree izbijanje Drugog svetskog rata.

Drustvo naroda wikipedia free

Drutvo naroda (franc. Socit des Nations) ili Liga naroda (engl. League of Nations) je bila meunarodna organizacija osnovana za vreme Pariske mirovne drustvo naroda wikipedia Palata naroda u enevi, vajcarska, sagraena izmeu 1929. i 1938, predstavljala je sedite Lige naroda. Danas, slui kao evropsko sedite Ujedinjenih nacija. Liga naroda (takoe Drutvo naroda ), meunarodna organizacija osnovana posle Pariske mirovne konferencije 1919. Naroda is a fast growing Area in Ahmedabad, northeast of central Ahmedabad, Gujarat, India. With the establishment of the Naroda Industrial Area in the 1980s, the town flourished; it was incorporated into Ahmedabad in 1996. Difuzija (antropologija) je proces u kojem se nove ideje, ponaanja, tehnologije i vjerovanja prenose s osobe na osobu, s grupe na grupu ili s drutva na drutvo. Hamburgeri, primjerice, kada su uvezeni u Kinu iz SADa inili su se egzotinima. Difuzija poticaja odnosi se na element jedne kulture koji vodi inovaciji u drugoj kulturi.

Rating: 4.37 / Views: 383