Liptovsky hrad wikipedia

2019-12-13 06:17

1 gotick hrad, 2 prstavba neskorogotickho palca, 3 schodiskov vea, 4 dvor so studou, 5 nron baty vonkajieho opevnenia, 6 dvojkrdlov renesann katie, 7 vstupn barbakan, 8 barokov arkdov chodba. Fotogalria. Historick fotografie.Liptovsk Mikul (Slovak pronunciation: [liptski mikula (); until 1952 Liptovsk Svt Mikul, German: LiptauSanktNikolaus; Hungarian: Liptszentmikls) is a town in northern Slovakia, on the Vh River, about 285 kilometres (177 mi) from Bratislava. It lies in the Liptov region, in Liptov Basin near the Low Tatra and Tatra mountains. liptovsky hrad wikipedia

Hrad Liptovsk Hrdok (t Hrdok nebo Nov hrad) je zcenina vodnho hradu na zem Slovenska. Nachz se na mal vpencov skle u eky Bel v severn sti msta Liptovsk Hrdok. Prvn psemn zmnka o hradu Wywar pochz z roku 1341. Stavebn je propojen se zmekem a v souasnosti rekonstruovan pamtka je v soukromm vlastnictv.

Liptovsk Hrad. Liptovsk hrad (tie nazvan Sielnick hrad alebo Liptovsk Star hrad) je ruina hradu na Liptove, na hranici okresov Liptovsk Mikul a Ruomberok. . Zvyky niekdajieho hradu stoja na vrchu Sestr (999, 9 m n. m. ) v Choskch vrchoch, vypnaj sa nad obcami Kalameny a Bukovina. Liptovsk hrad (tak nazvan Sielnick hrad nebo Liptovsk Star hrad) je zcenina hradu na Liptov, na hranici okres Liptovsk Mikul a Ruomberok. Zbytky nkdejho hradu stoj na vrchu Sestr (999, 9 m n. m. ) v Choskch vrch. Vypnaj se nad obcemi Kalameny a Bukovina. Byl nejve poloenm hradem na Slovensku.liptovsky hrad wikipedia Hrad Liptovsk Hrdok alebo Hrdok alebo Nov hrad je zrcanina vodnho hradu, jedinenho na zem Slovenska. Nachdza sa na malej vpencovej skale pri rieke Bel, v severnej asti mesta Liptovsk Hrdok.

Liptovsky hrad wikipedia free

May 29, 2017 This feature is not available right now. Please try again later. liptovsky hrad wikipedia This helped Liptovsk Hrdok rise to some prominence in the region. The population centre of the town was the main street, which runs from the castle to the south continuing along to the Vh River and the hamlet of Prekka. Feb 06, 2013  Liptovsk hrad, Liptovsk Star hrad, Sielnick hrad) ruiny redniowiecznego zamku obronnego na poudniowym skraju Gr Choczaskich, w Liptowie, obecnie na pograniczu powiatw Liptovsk hrad (in nzvy: Sielnick hrad, Liptovsk Star hrad) je ruina hradu na Liptove, v blzkosti hranc okresov Liptovsk Mikul a Ruomberok. Nachdza sa v okrese Liptovsk Mikul, cca 220 m. od hranc v katastrlnom zem Sestr, ktor je sasou obce Liptovsk Sielnica. Liptovsk hrad (tie nazvan Sielnick hrad alebo Liptovsk Star hrad) je ruina hradu na Liptove, na hranici okresov Liptovsk Mikul a Ruomberok. Zvyky niekdajieho hradu stoja na vrchu Sestr (999, 9 m n. m. ) v Choskch vrchoch, vypnaj sa nad obcami Kalameny a Bukovina.

Rating: 4.93 / Views: 757